ADENITIS MESENTERICA PDF

Mesenteric adenitis is inflammation of lymph nodes in the tissue that surrounds your intestines. Lymph nodes are organs of the immune system that help absorb bacteria and toxins from your body. It is caused by infection from bacteria, viruses, or parasites. Mesenteric adenitis may cause dehydration and loss of electrolytes minerals , such as sodium. Rarely, it could lead to sepsis a serious blood infection or an abscess pus-filled wound on your intestine. What increases my risk for mesenteric adenitis?

Author:Mikakora Brar
Country:Uzbekistan
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):2 September 2004
Pages:82
PDF File Size:6.90 Mb
ePub File Size:8.56 Mb
ISBN:637-9-44105-976-9
Downloads:52851
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DurrWat is lymfadenitis mesenterica? Lymfadenitis mesenterica is een aandoening waarbij lymfeklieren in de buik ontstoken raken en daardoor ook vergroot zijn. Lymfadenitis mesenterica komt regelmatig voor. Hoe vaak is niet precies bekend. Niet iedereen met deze aandoening meldt zich namelijk bij de dokter en als dat wel het geval is zal niet altijd de juiste diagnose worden gesteld. De aandoening lijkt namelijk nogal op andere bekende aandoeningen zoals blindedarmontsteking.

In principe kan iedereen lymfadenitis mesenterica krijgen. Oorzaak lymfadenitis mesenterica De oorzaak is een infectie door een bacterie of een virus. Meestal wordt de verwekker niet gevonden. In sommige gevallen wordt de Yersinia-bacterie gevonden als verwekker. Andere micro-organismen die de aandoeningen kunnen veroorzaken zijn de E. In sommige gevallen wordt de aandoening voorafgegaan door een luchtweginfectie. Mogelijk is het virus dat de luchtweginfectie veroorzaakt dan ook verantwoordelijk voor het ontstaan van de lymfeklierontsteking in de buik.

Symptomen lymfadenitis mesenterica.

FREE TO MOVE WITH THE INTU-FLOW LONGEVITY SYSTEM PDF

Lymphadenitis mesenterica

Streptococcus viridans Yersinia enterocolitica Mesenteric adenitis is often seen after viral gastroenteritis , also called the stomach flu. Your child might also get this condition after a respiratory infection. Children are more likely to get mesenteric adenitis after: a stomach virus a cold virus or other respiratory infection eating pork contaminated with Y. The doctor may take a blood sample to check for infection.

BIOGAS DARI ECENG GONDOK PDF

Mesenteric Adenitis

Meer bepaald wanneer de lymfeknopen in het mesenterium , een deel van het buikvlies of peritoneum dat de dunne darm omgeeft, ontstoken raken. Hoewel het ziektebeeld in het begin op een acute appendicitis lijkt is de ziekte meestal zelflimiterend en geneest spontaan. Vooral kinderen onder de 15 jaar lijken gevoelig voor deze aandoening. De aandoening komt ook vaak samen voor met een appendicitis. In ernstige gevallen kunnen empirisch breed spectrum antibiotica gegeven worden maar in de meeste gevallen zijn er geen complicaties en is dit niet nodig. Oorzaken[ bewerken brontekst bewerken ] Men is niet zeker wat de exacte oorzaak van deze ziekte is maar men heeft wel reeds veel verschillende mogelijke pathogenen kunnen identificeren.

Related Articles