AUTOCAD OSNOVE PDF

Vikus Efficiently analyze designs, including shaft, spring, belt, chain, and cam generators. Turn off all active applications, including virus checking autodad. Shopbop Designer Fashion Brands. Edukovao sam osnov uglavnom preko multimedijalnih tutorijala kojih mogu da se download-uju sirom interneta.

Author:Sharg Shakak
Country:Madagascar
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):10 March 2014
Pages:117
PDF File Size:14.99 Mb
ePub File Size:20.6 Mb
ISBN:365-9-24568-680-3
Downloads:51961
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FekoraSLIKA 1. AutoCAD prikazuje podrazumevan dokument onako kako se vidi na slici 1. Pritisnite karticu User Preferences. U oblasti Windows Standard Behavior pritisnite dugme Right-Click Customization da biste otvorili istoimeni okvir za dijalog. Na primer, da biste koristili staru komandu Layer, zadajte -layer s komandne linije.

Da biste koristili staru komandu Pan, zadajte -pan s komandne linije. Slika 1. Na vrhu se nalazi linija menija, a na dnu su komandni prozor i statusna traka. Neposredno ispod linije menija, na obe strane prozora, nalaze se palete alatki. Boju pozadine birate u okviru za dija- log Options. U dodatku A opisano je kako se to radi. Na slici 1. Kartice palete Tool slika 1. Dostupan je preko funkcije Communication Center. Koordinate se prikazuju kao vrednosti X,Y i Z ose.

To je okvir za izbor engl. World Coordinate System. Tu AutoCAD prikazuje odgovore na trenutno unetu komandu. Podrazumevano su prikazana tri reda teksta.

Razmotrimo komponente AutoCAD-ovog prozora. Izaberite meni View. Pomerajte kursor polako niz spisak opcija. Na primer, izaberite Tools na liniji menija. Izaberite stavku Options pri dnu menija da biste otvorili okvir za dijalog Options. Promenite 10 u 20, a zatim pritisnite OK. Pritisnite opciju Draw s linije menija, a zatim komandu Rectangle. Ne brinite o tim opcijama. Pritisnite otprilike ovde Tim elementima pozivate AutoCAD-ove komande.

S druge strane, palete alatki engl. Ostale palete alatki su dostupne, ali su sakrivene od pogleda sve dok ih ne otvorite. Postavite kursor u obliku strelice na neku alatku s palete i ostavite ga za trenutak na tom mestu.

Opis alatke na statusnoj traci 2. Pomerajte kursor preko palete alatki. Taj skup dodatnih alatki zove se pot- paleta engl. Na ekranu ili na slici 1. Pomerite kursor na alatku Zoom Window s palete Standard. Pritisnite i povucite ivicu okvira nadole. Paleta alatki je sada na svom prvobitnom mestu u prozoru AutoCAD-a. Paleta alatki nestaje. AutoCAD pamti raspored paleta alatki.

Mnoge od ovih komandi nalaze se i u meniju Modify. Paleta nije dostupna u LT-u. To su posebne kombinacije tastera kojima otvarate i aktivirate opcije menija. Ako pritisnete taster Alt i tzv. Pritisnite No. Posma- trajte kako se ime datoteke clip. Pritisnite dugme Open na dnu okvira za dijalog Select File.

AutoCAD otvara dato- teku clip. Kada se datoteka clip. Na kartici je prika- zan pogled odozgo, spreda, zdesna i izometrijski prikaz. Pritisnite dugme Zoom Window, koje se nalazi na paleti alatki Standard.

U komandnom prozoru vidite zahtev za unos First corner: prvi ugao. Pritisnite ovde da biste zadali prvi ugao Pritisnite ovde da biste zadali suprotan ugao 5. U komandnom prozoru sada vidite zahteve za unos Specify first corner: i Specify opposite corner: Zadajte prvi ugao: Zadajte drugi ugao:.

Da biste to uradili, pritisnite dugme Zoom Previous na paleti Standard. Izaberite dugme Zoom Realtime s palete Standard. Prvo isprobajmo komandu Save. Ne morate da upisujete oznaku datoteke — dwg. AutoCAD je auto- matski dodaje kada snima datoteku. Pritisnite dugme Save. Sada imate kopiju datoteke sa kukom pod imenom Mojprvi. Tako aktivirate komandu Erase. Marker za izbor ukazuje na to da objekte morate birati na ekranu. Datoteka acad. Datoteka acadiso. Pritisnite dugme No. Ponovo pritisnite dugme No.

Upotrebite okvir za dijalog da biste ponovo otvorili datoteku Mojprvi.

GENOMESTUDIO USER GUIDE PDF

AutoCAD Mechanical toolset now included with AutoCAD

.

ELLIOTTE RUSTY HAROLD JAVA NETWORK PROGRAMMING PDF

AutoCAD – Osnove

.

MAKITA 6412 PDF

AutoCAD osnovni

.

BLEFAROSPASME ADALAH PDF

Osnove AutoCAD-a

.

Related Articles