GERZIC HIRURGIJA PDF

Iskustveno potvrivanje da protetiki materijal moe u spoju sa ivim tkivom podravati funkcionalnost vie godina, kao zglobovi, srane valvule, sintetiki krvni sudovi, ona soiva, ostaju veliki izazovi budunosti. Funkcionalno imitirani organi, kao vjetako srce, vantjelesna cirkulacija, oksigenacija krvi, u stanju su da privremeno prihvate cirkulaciju i oksigenaciju kao osnovni uslov odravanja vitalnih funkcija u toku operativnih rekonstruktivnih zahvata na srcu, velikim krvnim sudovima ili kao priprema za transplantaciju srca. Nesavrenost modela je razlog oteenja tenog tkiva krvi, nemonosti uspostavljanja sistemske i autonomne funkcionalne zavisnosti. Sa zamjenom srane miine pumpe gubi se ne samo bioloko dejstvo autoregulacije ve i metabolike i endokrine adaptabilnosti te je teko ostvarljiv cilj izmeu imitacije i elje.

Author:Femi Voodoolkis
Country:Kazakhstan
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):3 March 2007
Pages:198
PDF File Size:3.77 Mb
ePub File Size:12.40 Mb
ISBN:127-5-75490-486-9
Downloads:85904
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SaleMogu biti raznog standarda. Schimelbuch dobo na kome postoje otvori koji se na kraju sterilizacije mogu zatvoriti. Za potpunu sterilizaciju potrebno je 30 minuta od vremena kad se postigne temperatura. Suenje traje minuta. Aparat se otvara kad pritisak bude nula. Kako asepsa mora biti apsolutno postignuta svakom sterilizacijom, neopodne su njene kontrole.

Za istu sterilizaciju koristi Sl. Suvi sterilizator se vie traka i sve moraju potvrditi sterilizaciju. Sterilizacija suvim vrelim vazduhom Sl. Radi se sa suvim sterilizatorima. Gasna sterilizacija koristi se dominantno u industriji za sterilizacije velikih serija medicinskih proizvoda. Sterilizacija traje do 4h. Plazma sterilizacija Sl. Antisepsa je skup postupaka i mjera kojima se smanjuje virulencija i broj mikroorganizama, tako da nisu sposobni izazvati infekciju.

Dok je asepsa apsolutna vrijednost, potpuni nedostatak mikroorganizama, antisepsa je relativna vrijednost tj. Sredstva kojima se postie antisepsa imaju sposobnost produenog djelovanja, odnosno dok su god prisutni, zavisno od koncentracije, ispoljavaju svoje djelovanje. Metoda antisepse je dezinfekcija. Dezinfekcija je metoda kojom se biolokim i hemijskim sredstvima smanjuje virulencija mikroorganizama.

To su sulfanamidi i antibiotici. Hemijska sredstva su sredstva koja se koriste za dezinfekciju predmeta i materijala i zovu se dezinficijensi. Hemijska sredstva koja se koriste za tkiva zovu se antiseptici. U ovom jedinjenju jod je vezan odnosno nije slobodan.

Zahtjeva paljivo lagerovanje i primjenu zbog opekotina, posebno regija sa tanjom koom-skrotum, pazuh. Koristi se za dezinfekciju instrumenta i operativnih polja. Dezinficijensi su: x Cidex-rastvor glutalaldehida koji se u kratkom vremenu od 10 minuta koristi za sterilizaciju instrumenta i aparata.

Naravno, po zavrenoj sterilizacija obavezno je ispiranje sterilisanog materijala. Poseban vid antisepse, odnosno hirurke profilakse, je hirurko pranje ruku i operativnog polja. Poslije toga se ruke namau antiseptikom koji stoji na ruci 3 minuta. Poslije svake operacije ruke se ponovo peru.

Vrlo je vana priprema operativnog polja koja se radi na odjelu. Pranje operativnog polja mnogobrojni lezija koe. Krema za depilaciju su pogodne, ali su skupe i imaju alergiskih reakcija.

Najbolje je depilaciju raditi pred operaciju. Ako se uradi, ranije neophodne je na depiliranu regiju staviti alkoholni oblog. Hirurka profilaksa trai stalna poboljanja, posebno kod antiseptika, kako bi isti postali efektivniji i pogodniji za pacijente. Grubo postupanje moe dati odbojan stav bolesnika prema daljoj saradnji. Da bi se pregled uradio kvalitetno i od glave do pete ad capite ad calcem , neophodno je da je bolesnik skinut u cjelosti ili da mu se tokom pregleda postepeno otkrivaju pojedini dijelovi tijela Sl.

Pregled bolesnika ljekar treba da radi sa bolesnikove desne strane. Hirurki pregled se sastoji od: x anamneze i.

ENJAULADOS LIVRO PDF

Osnovi Hirurgije - Gerzic [Pojedina Poglavlja]

.

DASAM GRANTH IN GURMUKHI PDF

Literatura - Katedra za HIRURGIJU

.

Related Articles