KOMNINI U CARIGRADU PDF

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije. Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. Home About Help Search. Jeffreys, Who was the Sevastokratorissa Eirene. Izjutra u petak Laiou, Mariage, 42 sq.

Author:Malami Grotaur
Country:France
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):7 April 2008
Pages:257
PDF File Size:7.27 Mb
ePub File Size:3.79 Mb
ISBN:663-9-76955-838-2
Downloads:68938
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SagarNjegov otac je bio impresioniran Manojlovim sposobnostima. Dolazak na presto Uredi Godine Stoga on je skupio neku vrstu ratnog saveta, kako bi usmenim testamentom odredio naslednika. Jovan je za naslednika na prestolu, 5. Jovan umire 8. Potom od za carigradskog patrijarha postavlja Mihajla II Kourkouasa , koji ga je krunisao u avgustu ili u novembru iste godine. Ovde su dati neki opisi.

I njegova su dva braka sa zapadnim princezama doprinela tome da je vizantijska carska rezidencija dobila novo lice. Novac sa likom Manojla Komnina. Vizantijska prestonica, prema jednom zgodnom izrazu, bila je "Pariz srednjega veka". Naravno, Manojlove sklonosti uticale su i na njegovu politiku. Njegov ga je vatreni temperament terao na rizike koje je njegov otac u svojoj mudroj razboritosti izbegavao.

U to se doba problemi Istoka i Zapada manje nego ikada mogu odvojiti jedni od drugih, i to sasvim jasno pokazuje razvoj situacijepod samim Manojlovim ocem, Jovanom. Kao sredozemna sila, Vizantija nije ostala po strani. Car je i dobio dozvolu da imenuje patrijarha Antiohije.

Tako je na primer jedan vizantijski savremenik pisao o poseti jerusalimskog kralja Balduina III: Pohitao je k nama iz Jerusalima, nadvladan carevom slavom i poduhvatima, i priznao je njegovu vrhovnu vlast.

Ovde je pobednica ostala Vizanija. U jesen g. Normanski kralj Vilijam I odmah je krenuo u kontra ofanzivu: godine Pored toga Fridrih Barbarosa, car Svetog rimskog carstva je osvajao po severnoj Italiji. Ova flota, koja je krenula u septembru, je uspela zauzeti Trogir i Dubrovnik.

Srpski ustanak Uredi Srpski ustanak protiv vizantijske vlasti buknuo je Manojlo ga je lepo primio i ostavio ga, da kao njegov vazal vlada i dalje. S jeseni Mir je potpisan Desa je oko Iz god. Marije na Monte Garganu, kojom mu je ustupio ostrvo Mljet. Veliki i nesmotreni planovi Manojlove zapadne politike doveli su Vizantiju i Zapad u potpun neprijateljski stav.

On stade na stranu pape Aleksandra III g. Nade za saradnju s Rimom pokazale su se varljivima: na obema stranama su nedostajale zakletve za crkvenu uniju, a kurijina je stranka posvuda - u Veneciji, Dalmaciji i Ugarskoj - delovala protiv cara.

LA REINA DE LA CASA SOPHIE KINSELLA PDF

Pad Carigrada (1453)

.

I K TAIMNI PDF

Manojlo I Komnin

.

CLOSER PATRICK MARBER PLAY PDF

Vlada Stanković KOMNINI U CARIGRADU

.

Related Articles