LEGEA 672 ACTUALIZATA 2013 PDF

Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern UCAAPI , structura distincta in cadrul Ministerului Finantelor Publice, este constituita din servicii de specialitate, in directa subordonare a ministrului finantelor publice, avand atributii de coordonare, evaluare si sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivel national, efectueaza misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si misiuni de audit intern la entitatile publice centrale care deruleaza anual bugete mai mici de 5 milioane lei; UCAAPI este condusa de un director general, numit de ministrul finantelor publice, cu avizul Comitetului pentru audit public intern. Comitetul pentru audit public intern, organism cu caracter consultativ, este constituit din 11 membri, dintre care 10 specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice si directorul general al UCAAPI; acesta este condus de un presedinte si sprijina UCAAPI in definirea strategiei si imbunatatirii activitatii de audit intern in sectorul public. Comitetele de audit intern, organisme cu caracter consultativ, constituite in cadrul institutiilor publice centrale care deruleaza anual bugete mai mari de 2 miliarde de lei. Compartimentele de audit public intern reprezinta structuri functionale de baza in domeniul auditului public intern, sunt organizate in subordinea directa a conducatorului entitatii publice si exercita efectiv functia de audit intern. Notiunea de "compartiment" utilizata in Legea nr. Dupa determinarea volumului activitatii de audit public intern si a numarului de posturi necesare se stabileste, prin conexare cu cadrul legal care reglementeaza organizarea institutiilor publice, tipul concret al structurii de organizare, respectiv directie generala, directie, serviciu, birou sau compartiment.

Author:Nelrajas Mataxe
Country:Saint Kitts and Nevis
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):21 February 2006
Pages:33
PDF File Size:9.1 Mb
ePub File Size:2.39 Mb
ISBN:649-1-89276-206-3
Downloads:31267
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KajijindVIII, art. Termen folosit in t. Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat in Romania acesta este Parlamentul , ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt: Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii.

In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii. Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat. Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, Termen folosit in t.

Audit Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect. Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului. Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Act oficial prin care se confirma de catre anumite organe de stat Confirmare intr-o anumita functie Act oficial prin care se confirma de catre anumite organe de stat Confirmare intr-o anumita functie Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi Termen folosit in t. Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat, Intregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entitatilor publice, Termen folosit in t. In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.

Gestionarea activitatilor si resurselor materiale, umane, financiare la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale. Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada Denumire data monedei unice europene.

Furnizorii de formare profesionala sunt prestatorii de servicii de formare profesionala, persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, care au prevazut in actul de infiintare sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente activitati de formare profesionala.

Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia. Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice. Prevazuta in cap II, t. III, art. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri, Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit in bani sau in natura Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

Determinare cu aproximatie sinonim cu estimare a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta al unitatii de protectie speciala. VI din Legea nr. Legea nr. Capitolul I - Dispozitii generale Prezenta lege reglementeaza organizarea si exercitarea auditului public intern in entitatile publice.

OPENGL SUPERBIBLE 6TH EDITION PDF

Art. 8 Organizarea auditului public intern

Bracage According to the Commission, the plans of the Flemish authorities to pass the concession on directly, without a procurement procedure, from BAM Beheersmaatschappij Antwerpen Mobielwhich is responsible for the financing and implementation of the Masterplan project, to TLH a subsidiary of BAM do not breach European public procurement law. As mentioned under 2, TLH is considered by the Belgian authorities as a market producer statistically classified outside the general government sector, following ESA95 standards. Evaluation of the European Maritime Day. In these audits, the control systems in place in the Member Actualiaata and their effectiveness for the enforcement of European feed and food safety legislation are assessed. They therefore differ from those cited in the question. EU citizens subject to slavery within the EU.

FM 5-482 PDF

Noile norme pentru auditul public intern au fost publicate

.

HAKKO 938 PDF

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern

.

Related Articles